null

O NÁS

V ADOS-e BIELE SRDCE pracujú kvalifikované zdravotné sestry, ktoré poskytujú odbornú ošetrovaľskú starostlivosť na doporučenie ošetrujúceho lekára.

null

Naše služby

Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje na základe indikácie primárnej starostlivosti.

null

Kontaktujte nás

Starostlivosť je určená čiastočne, alebo úplne imobilným pacientom v meste a v okrese Veľký Krtíś.
Štandardná starostlivosť je hradená zdravotnými poisťovňami.

Akú starostlivosť poskytujeme ?

null
Náplňou činnosti ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacientov všetkých vekových skupín, u ktorých je indikovaná. Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje  osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ide o starostlivosť po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch.
0
Navštívených domácností
0
Spokojných klientov
0
+
Odborných výšetrení

Potrebujete domácu ošetrovateľskú starostlivosť ?