Naše služby

Najčastejšie indikované ošetrovateľské výkony:

Starostlivosť je určená úplne imobilným alebo čiastočne imobilným osobám, ktoré si vyžaduje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ale nie sú schopné samostatne chodiť na ošetrenie do ambulancie a preto potrebujú odborné ošetrovanie v domácom prostredí.

 • ošetrovateľská hygiena
 • ošetrovanie rán
 • ošetrovanie preležanín
 • ošetrovanie vredov predkolenia a kúpeľ dolných končatín
 • ošetrovanie stómii
 • starostlivosť o epidurálny katéter
 • starostlivosť o sondu a výživa pacienta sondou
 • starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheálnu kanylu
 • cievkovanie (žien), starostlivosť o močový katéter, jeho preplach, sledovanie diurézy
 • čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly
 • polohovanie pacienta
 • očistná klyzma
 • meranie krvného tlaku, pulzu a teploty
 • nácvik podávania inzulínu
 • ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta
 • aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne
 • aplikácia liečiva intravenózne
 • príprava a podávanie infúzuií
 • ošetrovateľská rehabilitácia sestrou
 • vyšetrenie moču indikátorovým médiom
 • odber krvi , moču, výtery hrdla
 • odborný nácvik potrebných výkonov pri starostlivosti o chorého doma

Potrebujete domácu ošetrovateľskú starostlivosť ?